• Home
 • Bieschbecher Atelier

Bieschbecher Atelier

Bieschbecher Atelelier Version LUXEMB
Logo Bieschbecher Atelier - Treppe nach oben mit Sonne
47, rue de LuxembourgL-7540 ROLLINGEN
Tel.: 32 90 31 575
N°ID. TVA LU 22964020  –  R.C.S. : B143093
Autorisation d’établissement: N°121306 et N°121306A

Definitioun vun engem Atelier protégé:

Baséierend op engem Gesetz vun 2003, ass en atelier protégé en:

« établissement créé et géré par tout organisme à vocation sociale et économique, disposant de l’agrément du MFI, qui permet aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de salarié handicapé d’exercer au sein d’une entité économique de production une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités et qui promeut l’accès des salariés handicapés à des emplois sur le marché de travail ordinaire et qui organise à cette fin des mesures d’insertion professionnelle, d’accompagnement et de suivi sur le marché de travail ordinaire » (MTEESS, convention de coopération).

De Bieschbecher Atelier, atelier protégé vun der Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung :

D’Statute vun der Lëtzebuerger Blannevereenegung hale fest:

L’objet de la Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung (FLB) est « l’amélioration du sort des déficients visuels »…
La FLB «veille à la défense de leurs intérêts…..elle veille à l’orientation professionnelle des déficients visuels, à leur éducation et à leur  insertion dans la vie active». De Bieschbecher Atelier ass eng Aarbechtsplaz fir sehbehënnert a blann Leit, déi de Statut vum Salarié handicapé hunn an an den Atelier protégé orientéiert goufen. Den Atelier hëllt d’Leit bei sech op, onofhängeg vun ideologeschen, philosopheschen oder reliéisen Usiichten.


Conditiounen fir am Bieschbecher Atelier opgeholl ze ginn

De Bieschbecher Atelier hëllt Leit op:
 • Mat enger Sehbehënnerung am aarbechtsfäegen Alter, tëschent 16 a 60 Jar
 • Déi de Statut vum Salarié handicapé hunn
 • An an den Atelier protégé orientéiert goufen.
 • Am Atelier schaffen och Leit mat enger zousätzlecher/ anerer Behënnerung
D’Sehbehënnerung: Definitioun
 • E Mënsch ass sehbehënnert, wann hien  op sengem beschten Ae a mat beschtméiglechster Korrektur tëschent 3/10  (30%) a 1/20 (5%) gesäit oder d’Gesiichtsfeld ënner 10° läit
 • Staark sehbehënnert ass ee, wa d’Sehverméigen tëschent 1/20 (5%) an 1/50 (2%) läit
 • Leit, déi manner wéi 1/50, also 2 %, gesinn, si laut Gesetz blann
D’Sehschiedegung:
 • Leit mat enger Sehschiedegung gesinn duerch hir Reschtvue an deene     verschiddensten Variatiounen, déi och ganz verschiddenaarteg den Alldag beaflossen an aschränken.
 • Bsp.: Tunnelblëck, Makuladegeneratioun, Katarakt
 • Och ginn et blann Leit, déi Hellegkeet a Kontraster kënnen erkennen

D’Beschreiwung vum Atelier:

Fir dëse Leit ze hëllefen, enger Aarbecht no kennen ze goen, a si um Aarbechtsliewen deelhuelen ze loossen, gouf de Bieschbecher Atelier gegrënnt

Hei schaffe Leit:
 • Déi vu Gebuert aus u blann sinn
 • Déi schonn a jonke Jaren eng Sehbehënnerung hunn, dacks verbonne mat enger Zousatzbehënnerung (geeschteg, physesch oder sensoresch)
 • Déi am Erwuessenenalter sehbehënnert goufen an hir Aarbecht um fräien Aarbechtsmaart verluer hunn

De Bieschbecher Atelier ass en Atelier protégé vun der Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung an ass konventionéiert mam Aarbechtsministère.
Momentan kënnen maximal 30 Lätt  ënnert dem Statut vum « salarié handicapé » opgeholl ginn a sou eng Aarbecht fannen.

Zieler vum Atelier:
 • Sehbehënnerten a blanne Leit am aarbechtsfäegen Alter eng Schaffplaz bidden an hinnen d’Méiglechkeet ginn um Aarbechtsliewen deelzehuelen
 • Behënnerte Leit eng méiglechst optimal Aarbechtsplaz ze erméiglechen, déi hire Fäegkeeten, Interessien, Bedürfnisser an Ufuerderungen Rechnung dréit
 • Den Zougang zum fräien Aarbechtsmaart erméiglechen, duerch Stagen a verschiddene Betriber
 
Ons verschidden Atelieren
Keramik an Holz
 
An dësem Beräich gëtt souwuel individuell, wéi och am Grupp geschafft:
 • Individuell Kreatiounen
 • Gruppenaarbechten
 • Realisatioune fir privat Client’en
 • Schaffen op Bestellung
Figuren aus Keramik für den GartenHolzbank mit Unterfach für SchuheFiguren aus Keramik - MarienkäferKleines Holzschränkchen
 
Gaart Am Gaart gëtt sech virun allem de Saison’en no geriicht:
 • Kraiderplanzen an hir Veraarbechtung
 • Geméisgaart
 • Dekoratiounen zu bestëmmten Uläss
 • Verkaf vu Fréijarsblummen, Allerhellgecoupen, Adventsdekoratiounen
 
Dekoratives Blumenarrangement2 Hände verpflanzen eine BlumeGrosses Blumenbeet
 
Sous-traitance An der Sous-traitance gi virun allem Deelaarbechte fir Entreprise gemaach:
 • Assemblagen
 • An- a –Verpaken
 • Etiquetéieren
 • Mailing-Service
Clibb, Veräiner, Associatiounen an och Privatpersounen kënne sech un eis wenden fir d’Realiséiere vun hire Wënsch
 
Verpackungsarbeiten - MailingVerpackung - KleesecherstutenVerpackungen in TütenFabrikatioun vu regionale Produkten
 
Niewent dësen Haaptaarbechten, gi virun allem fir eis Fester, och Kichenaarbechten gemaach:
Pâtisserie fir eis Fester (Kichelcher, Taarten a Kuch…)
Regional Produkter aus eisem Gaart (Gebeess, Kraidersalz, Kraiderueleg, Compotte, Moschtert ….)
 
Gebäck und QuiddenmarmeladeLebensmittel als Geschenke

Holzschilder - Welcome
Verkafsplazen:
Buttek vum Bieschbecher Atelier
Tel.: 32 90 31 575
47, rue de Luxembourg
L-7540 ROLLINGEN


N°ID. TVA LU 22964020  –  R.C.S. : B143093
Autorisation d’établissement: N°121306 et N°121306A BCEE: LU66 0019 2855 6755 5000
De Buttek ass op vu Méindes bis Freides
Tëschent 9 a 16 Auer
Shop im Bieschbecher AtelierShop im Bieschbecher Atelier

Lokal a regional Fester  (Märzfest, Summerfest, Kürbisfest …) Fester vum Bieschbecher Atelier (Fréijarsmaart, Adventsmaart) Stänn a verschiddene Centres commerciaux

Verkaufsstand auf dem MarktVerkaufsstand in einem SupermarktVerkaufsstand auf dem Kürbisfest