JOURNÉE DE LA TERRE 2021

Haut feiere mir den Welt Äerddag 🌍

Kanner hunn eng Kapital-Roll un dësem Dag, d’Zukunft vun eiser Äerd leit an hiren Hänn 🙌

Fir datt d’Kanner d’Wichtegkeet vun der Ökologie op eiser Welt erkennen, musse mir mat hinnen iwwer dësen Dag schwätzen, an se mussen och Spaass dorunner hunn.

Hei puer Iddien fir Ökologesch Aktivitéiten mat den Kanner ze ënnerhuelen :

– Planzt en klengen Geméisgaart oder Blummegaart mat hinnen🌱

– Erkläert an weist hinnen wéi se den Offall sollen recycléieren♻️

– Erënnert se ëmmer drun keen Dreck an d’Natur ze geheien🌲

Wat ënnerhuelt dir dann am Alldag fir eis Äerd gesond ze halen ?